TOP

Smart Cities

Smart Cities

101 The Third Place โดย MQDC ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 โครงการสนับสนุน การออกแบบเมืองอัจฉริยะของกระทรวงพลังงาน ชูจุดเด่นเรื่องระบบนิเวศน์ สังคม ดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบและ ครบวงจรเพื่อพัฒนาเมืองของชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ ตามเจตนารมย์ของภาครัฐ สร้างสรรค์เมืองต้นแบบที่สามารถลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Smart Cities

Solar Cell

101 The Third Place @ True Digital Park ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม ด้วยการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้ง บริเวณหลังคาอาคาร และถูกจัดเก็บพลังงานในรูปแบบ Li-ion Battery ผลิตเป็น พลังงานที่สามารถจ่ายได้ถึง 245,000 kWh/yr โดยประมาณ

Solar Cell
Solar Cell
Reverse Vending Machine

Reverse Vending Machine

101 The Third Place @ True Digital Park นำเครื่อง RVM (Reverse Vending Machines) มาใช้สำหรับจัดการขยะประเภทขวดพลาสติก โดยใช้เทคโนโลยีบีบ-อัด ขวดให้มีขนาดเล็กลง เพื่อสะดวกในการจัดเก็บและเพิ่มการรองรับปริมาณขยะได้ มากขึ้น เครื่อง RVM นับเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศไทยใน ขณะนี้เป็นทางเลือก ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ผู้บริโภคหันมาคัดแยกขยะมากขึ้น

Reverse Vending Machine
Pavegen

Pavegen

101 The Third Place @ True Digital Park นำระบบเทคโนโลยีที่สร้างพลังงานจากการ เดินเท้า (Pavegen) มาใช้เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย โดยหลักการทำงานของ Pavegen มีอยู่ว่าเมื่อเดินผ่าน เหยียบ หรือกระทั่งกระโดดใส่แผ่น Pavegen ที่ถูกออกแบบมา ก็จะถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า และเก็บบรรจุอยู่ในแบตเตอรี่ของ Toyota ที่ผ่านการ ใช้งานจากรถยนต์ Hybrid แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปที่ไฟส่องสว่าง ในเวลากลางคืน และเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ ยิ่งเดินมากเท่าไหร่ ยิ่งได้พลังงานมากเท่านั้น

Pavegen
Upcycling Furniture

Upcycling Furniture

101 The Third Place @ True Digital Park ร่วมมือกับ Echolab ดีไซน์สตูดิโอที่ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิด Circular Design สร้างความยั่งยืนด้วยการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดย รังสรรค์จากเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือใช้ภายในโครงการ มีตั้งแต่ ท่อพีวีซี เหล็กข้ออ้อย เศษไม้ ไปจนถึงวัสดุเหลือใช้อย่างกล่องนม และเปลือกไข่

Upcycling Furniture
Upcycling Furniture
Upcycling Furniture

Food Waste Composter

101 The Third Place @ True Digital Park ได้นำนวัตกรรมเครื่องย่อยสลาย เศษอาหารเป็นปุ๋ย(Oklin) มาใช้สำหรับจัดการกับขยะเศษอาหารที่เกิดขึ้นในโครงการสามารถรองรับขยะเศษอาหารได้สูงสุดถึง 300 กิโลกรัมต่อวัน และแปรสภาพเศษอาหารให้เป็นหัวเชื้อปุ๋ยอินทรีย์ ภายในเวลา 24 ชม. โดยหัวเชื้อปุ๋ยที่ได้ จะถูกนำไปใช้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ แจกให้กับลูกค้า และชุมชนโดยรอบโครงการ ช่วยให้การจัดการขยะของโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Food Waste Composter icon
Result
Confirmation